THUỐC HÔ HẤP

Acetylcysteine 200mg

50.000

THUỐC DA LIỄU

Acyclovir 10g

11.800
-13%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Adapter máy omron

103.500 90.000

THUỐC KHÁNG SINH

Amoxicillin 500mg

66.000

THUỐC TIM MẠCH

Atorlip 10

75.000

THUỐC TIM MẠCH

Atorlip 20

105.000

THUỐC KHÁNG SINH

Azithromycin 200

84.000

THUỐC KHÁNG SINH

Azithromycin 500

165.000

VẬT TƯ TIÊU HAO

Băng cuộn y tế

2.000
-13%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Băng dính y tế

28.750 25.000
-20%

DỤNG CỤ KHÁC

Băng keo y tế

15.000 12.000
-13%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Băng thun

5.750 5.000
-29%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Bình giữ nhiệt 500ml cao cấp

252.000 180.000
-29%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Bình giữ nhiệt 500ml thường

119.000 85.000
-15%
100.000 85.000
-14%
210.000 180.000