-13%
11.500 10.000
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Bộ đèn soi tai

276.000 240.000
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Bộ khám ngũ quan

1.035.000 900.000
-20%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Bộ tiểu phẫu 11 món

351.000 280.000
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Búa gõ phản xạ CK-501

80.500 70.000
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Búa phản xạ đa năng

161.000 140.000
-29%

DỤNG CỤ KHÁC

Búa phản xạ dạng rìu

140.000 100.000
-17%
180.000 150.000
-45%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Bút soi đồng tử

90.500 50.000
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Cán dao mổ số 3

17.250 15.000
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Dao mổ số 11

2.300 2.000
-38%
240.000 150.000
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Đèn soi nhiều thấu kính

287.500 250.000
-13%
431.250 375.000
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Huyết áp cơ CK-110

517.500 450.000
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Kéo y tế cong đủ size

36.800 32.000