-13%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Adapter máy omron

103.500 90.000
-13%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Băng dính y tế

28.750 25.000
-13%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Băng thun

5.750 5.000
-29%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Bình giữ nhiệt 500ml cao cấp

252.000 180.000
-29%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Bình giữ nhiệt 500ml thường

119.000 85.000
-15%
100.000 85.000
-14%
210.000 180.000
-39%
560.000 340.000
-29%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Bộ 3 máy tập Gym Bụng 6 múi

476.000 340.000
-13%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Bộ đèn hồng ngoại y tế

448.500 390.000
-17%
198.000 165.000
-18%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

BỘ DỤNG CỤ RỬA MŨI DR. GREEN

200.000 165.000
-13%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Bộ máy hút sữa điện đơn

2.967.000 2.580.000
-29%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Bộ Ron màng SPIRIT

350.000 250.000
-29%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Bộ Tập Bụng 6 Múi

252.000 180.000
-29%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Bồn ngâm chân Beurer

3.612.000 2.580.000