-20%

DỤNG CỤ KHÁC

Băng keo y tế

15.000 12.000

VẬT TƯ TIÊU HAO

Dây thở oxy

7.000

VẬT TƯ TIÊU HAO

Găng tay y tế

75.000
-13%

THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Hộp que đè lưỡi

28.750 25.000

VẬT TƯ TIÊU HAO

Kim luồn 24

11.000
-33%

VẬT TƯ TIÊU HAO

Mask Oxy

30.000 20.000
-40%

VẬT TƯ TIÊU HAO

Túi kim khâu

20.000 12.000